Amalgerol Prémium 1L
Amalgerol Prémium 1L
7 094 Ft
ÚJ

Amalgerol Prémium 1L

Az Amalgerol egy könnyen emészthető szénforrás a hasznos talajlakó mikroorganizmusok számára. Kijuttatható beöntözéssel, vagy permetezéssel is. Az ,,elegy" akár permetezéssel történő használatakor értelemszerűen jut a talajra is. A kezelés hatására a talajban rendkívül gyorsan és számottevően (176 %) felszaporodnak a számunkra kedvező bontási folyamatokat segítő, gyorsító, a területünkben honos baktériumok.


 


Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!


Raktáron
7 094 Ft
Részletek
Hatásmód és hatékonyság Az Amalgerol Prémium egy svájci vegyész által 69 éve kifejlesztett termék. Fôként, állati és növényi olajokból, gyógynövény kivonatokból, nyomelemekbôl, eszenciákból áll, és minimális mennyiségben algakivonatot is tartalmaz. Tisztán BIO a termék. A talaj életre gyakorolt hatások Az Amalgerol Prémium egy könnyen emészthet? szénforrás a hasznos talajlakó mikroorganizmusok számára. Kijuttatható beöntözéssel, vagy permetezéssel is. Az „elegy” akár permetezéssel történ? használatakor értelemszer?en jut a talajra is. A kezelés hatására a talajban rendkívül gyorsan és számottev?en (176 %) felszaporodnak a számunkra kedvez? bontási folyamatokat segít?, gyorsító, a területünkben honos baktériumok. E miatt és ezzel párhuzamosan jelent?sen csökken a növény számára káros hatásokat kedvel? (pl. savas, betömörödött leveg?tlen talaj), és káros hatásokat okozó mikroorganizmusok (pl. burgonyavarasodás, gyökérfoltosság, fuzáriumos gyökérnyaki megbetegedések, stb.), talajlakó magasabb rend? kártev?k (fonálférgek, talajlakó rovarkártev?k, stb.) száma. Átalakítja, csökkenti a terület gyomosodását. A hasznos baktériumok jelent?s felszaporodása, aktivitása gyorsabb szervesanyag bomlást, szerves kolloidok képz?dését eredményezi, ami mérhet? talajmelegedést (+ 2 °C) okoz. Ez pedig a növények gyorsabb kelését és fejl?dését eredményezi. A növényi maradványok teljes lebontásával megszüntetjük a következ? növényünket fert?z? kórokozók életterét, áttelelését, azaz a majdani újbóli fert?zési lehet?ségét is. Szintén ennek a folyamatnak része a magasabb mennyiség? széndioxid (+ 10 % CO2) képz?dés, ami egyrészt újabb szénforrás a talajbaktériumoknak, másrészt lazítja a talajrögöket. A magasabb CO2 tartalom nedvesség jelenlétében szénsavat képez, ami oldhatóvá, felvehet?vé teszi pl. a talaj kalcium tartalmát. A bontási folyamat vége a jelent?s tápelem feltáródás és elérhet?ség. A fokozott kolloidképzôdés ragasztja a talaj por frakcióját, vagyis kialakul a morzsalékos szerkezet. Ez ekkor részben köti a vizet (talajharmat), és a morzsalékos szerkezet kialakulásával jelent?sen javul a talaj felesleges vízének (belvíz) elvezetése. Így kialakul az egészséges víz leveg? arányú talaj, melynek jelent?sen javul a h?háztartása is. Az ilyen talajokon nincsenek betömörödött, leveg?tlen, víznyomásos foltok. Aktívabb talajélet mellett sokkal gyorsabban bomlanak el a területre korábbi évben, vagy években kiszórt mára nem kívánatos, a kijuttatás után akár 4-8 év múlva is visszaköszön? növényvéd? szer hatóanyag maradványok. A jobb talajélet következménye a földi giliszták újbóli megjelenése, a gyomviszonyok átalakulása is. A talaj akár 1 méter mélyen is morzsalékos szerkezet?vé válik. A csírázó, a kel? vagy a kikelt növény könnyebben jut fizikailag is a morzsalékos és harmatos talaj miatt, a lényegesen magasabb mennyiségben feltárt, és folyamatosan feltáródó, könnyen elérhet? tápanyaghoz. Ekkor a + 35 % Zn, + 30 % P jelenlét mellett jobban gyökeresedik, gyorsabban és egyszerre kel, egyöntet?en növekszik. Ezzel kevesebb fejtörést okoz az els? gyomirtási munkákkor, pl. cukorrépánál, hagymánál, stb. Az Amalgerol Prémium növényre gyakorolt hatásai Amikor Amalgerollal permetezzük a növényt, akkor a gyökér szôrözöttsége meghétszerezôdik. Ekkor nitrogénbôl 15 %-kal, foszforból 72 %-kal, káliumból 89 %-kal képes felvenni magától többet. Pont ezekbôl következik az, hogy nem fázik (fagy), betegszik meg olyan könnyen. Könnyebben vészeli át az olyan napokat, amikor 45 °C van. Könnyebben kiheveri a jég-, vagy porverés, a szélviharok, a gyomirtók okozta stresszt. Több olyan eset van, amikor az Amalgerol Premium a kétszik? kultúrnövényeket hormon, vagy totális gyomirtók elsodródása miatt a „halálból” hoz vissza úgy, hogy szinte semmilyen idô, vagy terméskiesés sem történik a kezelés után és miatt. A növény a korábban említett körülményváltozások és a gyökérszôrözöttség megnövekedése miatt gyakorlatilag „terített asztalról válogatva” (!) abban az arányban jut hozzá a tápanyagokhoz, és annyihoz, amilyenre neki akkor és amennyire szüksége van. Ez adja azt, hogy a növényünk néhány nappal a kezelések (talaj és/vagy lomb) után haragos zöldre vált. A jó kondícióban levô növény, miután könnyen és gyorsan tudja szállítani a talajból felvett tápanyagokat a számára genetikailag kódolt önvédelemhez (!), könnyebben védi ki a kórokozók okozta támadásokat is. Az így kezelt növény turgora sokkal erôsebb, nem dôl le olyan könnyen erôs szél-, vagy az öntözôvíz nyomására sem. Gyorsabban fejlôdik, elôbb érik, vagy hosszabban termel, mert nem öregszik le. A virágokban, vagy a földalatti részeken is lényegesen jobban kötnek a növényeink, mint az Amalgerol használata nélkül. Még aszályban is a jó turgor miatt a termôk nem fonnyadnak el, be tudnak a virágok porzódni. Vagy, burgonya esetében kiemelhetô, hogy a jóval nagyobb kötésszám mellett a gumóméret is egyenletes lesz. Ezek a gumók még hajtatott állományban sem üregesednek, pontosan a harmonikus ellátás és ellátóképesség miatt. Ezek mind okozzák azt, hogy a növényünk nem csak többet, de lényegesen jobb minôséget is állít elô. Szôlô, dinnye, cukorrépa esetében a plusz 1-3 % cukor mellettjavulnak az egyéb beltartalmi mutatók is. A sörárpa szintén magasabb szénhidrát mennyiséget állít elô. Olajos növényeknél szinte minden esetben kimutatható 2-3 % olajtartalom növekedés. Fás szárú növények vesszôi beérnek pl. pont a magas PK felvétel miatt, és így lényegesen kisebb a fagyok okozta kockázat. Lágyszárú növények is jobban ki tudják védeni ugyanezen okok miatt akár a mínusz 5-6 °C-ot is. Kritikus meleg napokon is bizonyítottan jobban viselik az Amalgerollal kezelt növények a csapadék hiányt, könnyebben vészel ik át a hosszú csapadékmentes idôszakokat. Az Amalgerollal kezelt növények termései kitelítôdnek, hosszabb ideig elállnak minôségromlás nélkül, hosszabban tarthatók pulton. A növény (alma, hagyma, burgonya) számára pl. a szükséges Ca szint biztosítottsága miatt jobb lesz a termény tárolhatósága, mert az egészségesen táplált, tehát egészségesen betárolásra kerülô termény a tárolás során is kevesebb vizet veszít, kevésbé apad. A fentiek komplex folyamatok eredménye. Minden mindennel ö s s z e f ü g g . Felhasználási javaslatok Az Amalgerol Prémium vegetációs és nem csak évenkénti adagja növény fajtától függetlenül 8-15 l/ha. Ajánlott a vegetációs adag kb. 40 %-át a talajba juttatni, kipermetezve és bedolgozva, magágy készítés, vetés, ültetés elôtt, vagy közvetlen utána, pl. öntözéssel. Ez esetben dózisa a talajba bedolgozva 4-5 l/ha. A vegetációs adag fennmaradó részét az állománykezelô permetezések során kell a növényre juttatni, egyenletesen elosztva a permetezések között, maximum 1 %-os töménységben, a virágzás elôtt kezdve, a betakarítást megelôzô idôszakig. Ez általában a 3 l/ha dózis használatát jelenti egy vagy több adagban kipermetezve. A tarlómaradványok gyorsabb bontása miatt praktikus még ôsszel további 4-5 litert hektáronként 20 kg/ha karbamid együttes adagolásával a területre juttatni és bedolgozni a fent leírtak alapján. Kalászosokban ôsszel a tarlómaradványok bontása, jobb talajhigiénia kialakítására, a biztosabb átteleléshez szükséges gyökérnövekedés elôsegítésére 3 l/ha, tavasszal a jobb begyökeresedéshez a felfagyási, vagy a gyomirtási stresszek kivédésére 3 l/ha adagban használható. Célszer? a virágzás elôtt a lombvédelemmel egy menetben szintén 3 l/ha adagban a beporzódás, és a jobb szemkitelítôdés miatt használni. Repcében: ôsszel, a regulátorozással egy menetben 2-3 l/ha ajánlott. A kezelés hatására a regulátor (Riza 250 EW) használata leállítja a lombozat növekedését, míg az Amalgerol a gyökerek növekedését serkenti fokozottan, ami a télállóságot és a fagyt?rést növeli. Dózisa tavasszal szintén a regulátorozás alkalmával 2-3 l/ha, majd virágzás elôtt 3-5 l/ha. Kukoricában, napraforgóban: a vetés után, de kelés elôtti gyomirtással egy menetben az egyöntet?bb kelés elôsegítésére 4-5 l/ha. A késôi talaj menti fagyok okozta stressz kezelésére és a gyökérnövekedés elôsegítésére a kukorica és a napraforgó 2-8 leveles állapotában dózisa 3-5 l/ha, majd a virágzás elôtt használható, a terméskötôdés elôsegítésére 3-5 l/ha dózisban. Cukorrépában: már a bedolgozásos gyomirtásokkal egy menetben is ajánlott az egyenletes és egyöntet? kelés érdekében 4-5 l/ha adagban a talajba keverni. A kelés utáni gyomirtások okozta stressz kezelésére 3-4 l/ha, valamint a lombvédelmi kezelésekkel az erôs kondíció elérése érdekében, egy menetben 2-3 l/ha. Burgonyában: a talaj-elôkészítéssel a talajba keverve vagy az ültetéssel egy menetben a bakhátba permetezve 4-5 l/ha adagban használjuk elôször. A következô kezeléseket a virágzás elôtti burgonyavész elleni kezelésekkel együtt célszer? folytatni legalább 3 l/ha adaggal. A késôbbi állománykezelô permetezésekkel ajánlott még legalább 2-3 alkalommal további 2-3 l/ha adagot kiadni. Hajtatásos korai burgonyatermesztésben a kitakarás során fellépô kései fagyok kivédéséhez extrém, 10 l/ha-os dózissal rendkívül gyorsan lehet regenerálni a növényállományt. Borsó, bab: a magasabb számú nitrogén kötô baktériumokat tartalmazó gyökér gümôképzôdés segítésére már itt is célszer? a talaj-elôkészítéskor 3-4 l/ha mennyiségben a talajt is kezelni. A virágzás elôtt használható 4-5 l/ha dózisban a peronoszpóra, levéltet? elleni kezelésekkel egyidej?leg kell erôsíteni az állomány ellenálló képességét. A kezelések hatására az állomány késôbb öregszik le. Zöldségfélék, szabadföldi paprika, paradicsom, bogyós gyümölcs?ek: szintén praktikus a talajelôkészítéssel a vetés vagy ültetés elôtt a területet 4-5 l/ha adaggal kezelni. Ültetés elôtt a tápkockázott állományt 0,5-1 %-os oldattal beöntözni, vagy a tápkockákat bemártó kezeléssel segítsük a kiültetési stressz elkerülése érdekében. A további kezeléseket célszer? két héttel az ültetés után folytatni, majd 10 naponta megismételni 2-4 l/ha-os dózisokal, esetleg az egyéb állománykezelô védekezésekkel egy menetben. Ezek a kezelések ellenálóbbá teszik a növényeket a vírusos és baktériumos fertôzésekkel szemben is. Hajtatásos kultúrákban (paprika, paradicsom, káposzta-félék, dinnye, stb.): ezekben a kultúrákban kifejezetten ajánlott a magasabb dózisú talajkezelés már az ültetési elôkészítés során. Ekkor 5-10 l/ha adaggal a több éven keresztüli egy helyben való termesztés, a fokozott vízmennyiségek felhasználása miatti talajbetömörödést, eliszaposodást és a helyes vetésváltás elmaradása, valamint ezek együttes kórtani és rovartani problémáit látványosan lehet orvosolni, javítani. Természetesen nem csak kipermetezve és bedolgozva, hanem a csepegtetô rendsze-ren keresztül az öntözéssel egy menetben is kijuttatható, akár heti gyakorisággal is. Extrém magas adagok sem okoznak semmilyen fitotoxikus hatást, vagy elváltozást, viszont dózistól függôen jelentôs és látványos javulás áll be a talajéletben. A további kezeléseket itt is célszer? az á l l o m á n y -kezelô védekezésekkel egy menetben 2-4 l/ha adagban, vagy 0,2-0,4 %-os (1000 l/ha víz adag mellett) töménységben v é g e z n i . Szôlô és gyümölcs ültetvényekben: az elsô kezeléseket célszer? a sorkezelô gyomirtások során a talajszerkezet intenzív javítása érdekében elvégezni, teljes felültre számított 4-5 l/ha-os dózisban. A további kezeléseket még virágzás elôtt érdemes elkezdeni, majd a további permetezések során a védekezésekkel egy menetben minden második alkalommal, 2-4 l/ha dózisban folytatni. A kezelések mérséklik a stressz hatások következményeit (szárazság, hosszan tartó vízborítás, növényvédô szer perzselés, stb.) Gyepek, pázsitok: legalább 100 liter vízzel, vagy az öntözésekkel egy menetben 1-2 l/1000 m2 adagban, 4-6 hetente ajánlott a kezeléseket elvégezni. A kezeléseket a tavaszi elsô növekedés kezdetekor célszer? elkezdeni. A további kezeléseket a vágások után 2-3 napon belül végezzük el. A kezelések hatására a pázsit haragos zöld lesz, jobban bírja a szárazságot és a taposást is. Dísznövények : javasolt már a talajt is kezelni 0,5-1 %-os oldattal, kétheti, havi gyakoriságban. Amennyiben rovar vagy betegségek ellen is szükséges permetezni, 0,3-0,5 %-os töménységben használjuk a növényvédô szerekkel együtt az Amalgerol Prémiumot. Faiskolákban, csemetekertekben: a kezeléseket az ágyba juttatva az öntözéssel adagoljuk be. Ilyenkor az erôsebb gyökeresedés késztetése miatt az oldat 5 %-os legyen közvetlenül az ültetés elôtt a gyökérzónában. Komposztálásra: célszer? itt is 1-5 %-os oldattal és kevés nitrogén m?trágya adagolással a komposztálóba tett növényimaradványok gyorsabb lebontását, humusszá való átalakulását segíteni. Kijuttatható hidrokultúrás rendszerekbenis. Mesterséges talajon is használható. Házikerti felhasználás esetén az öntözôvagy a permetezô vízbe (10 literes permetezô) 30-50 ml adagolása ajánlott egy-egy alkalommal. Az Amalgerol jól keverhetô növényvédô szerekkel, ezzel együtt ajánlott a felhasználás elôtt keverési próbát végezni.Kisebb adagok évenkénti adagolása a talajszerkezet változására gyakorolt hatást hosszabb idôre tolja szét. Homokos talajokon, intenzív, évenként többvegetációs termesztés mellett (20-25 l/ha Amalgerol) már a 2. évre is olyan képi kialakulás jellemzô, mintha a talajt épp akkor furkálták volna össze a giliszták. A talajunk érezhetôen puhább lesz a talpunk alatt. Az Amalgerol Prémium azt javítja ki a talajban, amit az agrotechnikával, növényvédelemmel nem természetes irányba változattunk meg. Azt hozza ki a növénybôl, ami genetikailag benne kódolva van. Az Amalgerol Prémium az OKÁT kezeli az Ön növénytermesztési gondjainak.
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hasonló termékek